tisdag 27 november 2012


Betygskriterier Kretslopp


E

  • Du gör en bild / film om något av begreppen fotosyntes, cellandning, kolets kretslopp eller vattnets kretslopp.
  • Filmen / bilden visar vilka ämnen som är inblandade och vad som händer med dem
  • Du förklarar enkelt (t ex med ljud eller text) vad som sker i din bild / film. Du använder egna ord.


C

  • Du gör en bild / film om minst två av begreppen fotosyntes, cellandning, kolets kretslopp och vattnets kretslopp
  • Filmen / bilden visar vilka ämnen som är iblandade och vad som händer med dem
  • Du förklarar hur de båda begreppen samspelar, vad de har med varandra att göra
  • Du beskriver skillnader och likheter mellan begreppen
  • Du förklarar (t ex med ljud eller text) vad som sker i din bild / film. Du använder korrekta begrepp när du beskriver. Du använder egna ord.

söndag 25 november 2012

Resan till Vega

Resan till Vega

Äntligen har det blivit dags att ge sig av mot stjärnan Vega! Packa väskorna, säg adjö till nära och kära, nu kör vi!


Några frågor kring vår resa... använd dina lektionsanteckningar för att svara:

1) Vad är din massa på jorden (ungefär)? Vad är din tyngd på jorden?


2) För att lämna jorden med vårt rymdskepp måste våra motorer skapa en större kraft än jordens dragningskraft. Hur stor kraft krävs i våra motorer om vårt rymdskepp väger 20 ton?


3) Väl ute i rymden, vad är din tyngd på rymdskeppet?


4) Det är ungefär 25 ljusår till Vega. Vad är ett ljusår?


5) Det krävs ungefär 1 miljon liter bränsle för vårt rymdskepp att åka en sträcka motsvarande ett ljusår. Hur mycket bränsle kommer gå åt på hela vår resa? (det här är en kluring...)


6) På väg till Vega ser vi flera vackra fenomen när vi tittar ut genom vårt fönster. Skriv en kort förklaring av de olika begreppen:

a) Supernova

b) Svart hål

c) Galax

d) Solsystem


Efter 100 år är vi framme vid stjärnan Vega. Vi upptäcker att det finns fyra planeter som kretsar kring stjärnan:

Planeterna kring Vega. Från vänster:
Linaus, Urjulia, Tobbetanus och Fletic

De olika planeterna har olika gravitation. I förhållande till jordens gravitation har:

Linaus 10 gånger så stor gravitation
Urjulia 4 gånger så stor gravitation
Tobbetanus hälften så stor gravitation
Fletic en tredjedel så stor gravitation

7) Vad är din tyngd och massa på de olika planeterna?

fredag 23 november 2012

Växtceller och Djurceller

Alla levande varelser består av celler. Celler är de minsta levande beståndsdelarna.
En människocell är ungefär 0,1-0,01mm stor. Man kan alltså inte se celler med blotta ögat..

Nedan ser ni en typisk växtcell och en typisk djurcell:Växtcell

Djurcell

Även fast celler är så pyttesmå så består varje cell av mindre delar. De är cellens "organ" och kallas för organeller.

1. Kolla in följande länkar:


2. Svara på följande saker (i dokumentet "Kretslopp"):

a) Vad är en cellkärna?
b) Vad är en kloroplats?
c) Vad är en mitokondrie?
d) Vad är en ribosom?
e)Vad är en vakuol?
f) Vad är en cellvägg?
g) Vad skiljer en växtcell från en djurell? Vilka organeller har de gemensamt? Vilka organeller har bara djurcellen? Vilka organeller har bara växtcellen?Betygskriterier Månlandaren

Hej!
Äntligen har jag lyckats skriva betygskriterier för era månlandare! Läs igenom, välj vilket betyg du satsar på, och kör hårt!


E

Ritning:
Du gör en enkel ritning som går att följa och arbeta efter. 
Det går att se hur din månlandare ska se ut och hur du har tänkt att den ska hålla för fallet. 
Rita gärna från två vinklar (uppifrån och från sidan)
Du skriver ut vilka material du tänker använda

Konstruktion:
Du arbetar efter din ritning. 
Du kan mestadels på egen hand konstruera din månlandare. 
Om du stöter på problem under arbetets gång så hittar du nya lösningar, men en del hjälp.

Materialet:
Du förklarar enkelt hur materialet du använt till din månlandare påverkar miljön. 
Du beskriver kortfattat hur man kan återvinna / återanvända materialet.


C

Ritning:
Du gör en utvecklad ritning. 
Du skriver ut mått och vilken skala ritningen har. 
Det går enkelt att se hur din månlandare ska se ut och hur du har tänkt att den ska hålla för fallet.
Rita gärna från två vinklar (uppifrån och från sidan)
Du skriver ut vilka material du tänker använda

Konstruktion:
Du arbetar efter din ritning.
Du kan på egen hand konstruera din månlandare
Om du stöter på problem under arbetets gång så hittar du nya lösningar, mestadels på egen hand

Materialet:
Du förklarar hur materialet du använt till din månlandare påverkar miljön och samhället
Du beskriver hur man framställer och hur man kan återvinna / återanvända materialet


A


Ritning:
Du gör en välutvecklad ritning. 
Du skriver ut mått och vilken skala ritningen har. 
Måtten och skalan stämmer på din ritning (om din månlandare ska vara 10cm lång och skalan är 1:2 så ska månlandaren på ritningen vara 5cm lång!) 
Det går enkelt att se hur din månlandare ska se ut och hur du har tänkt att den ska hålla för fallet
Rita gärna från två vinklar (uppifrån och från sidan)
Du skriver ut vilka material du tänker använda

Konstruktion:
Du arbetar efter din ritning
Du kan på egen hand konstruera din månlandare
Om du stöter på problem under arbetets gång så hittar du nya lösningar på egen hand

Materialet:
Du förklarar hur materialet du använt till din månlandare påverkar miljön och samhället. Använd begrepp som du lärt dig på NO:n; anrikning, näringsväv, näringspyramid, gift, osv.
Du förklarar hur man framställer och hur man kan återvinna / återanvända materialet. 

torsdag 15 november 2012

Bygga en månlandare


Resan till Vega kommer snart bli av! Det vi behöver bygga innan vi åker iväg är en månlandare (så att vi kan landa på våra främmande planeter). 

I bakgrunden anar man en månlandare


Din uppgift är att göra en ritning av, samt konstruera en egen månlandare. Månlandaren ska rymma ett ägg, och ska vara konstruerad så att ägget kan landa säkert från andra våningen i klassrummet!

"Va rädd om mig!"


Du använder material som finns i skolan (tyg, papper, limpistoler...) och / eller material som du tar med hemifrån. Ett krav på materialen är att de ska vara återanvändningsbara / återvinningsbara! (Vi ska ju inte ta med oss material till vår nya planet som kommer ligga och skräpa). Du måste alltså ta reda på vad ditt material är gjort av, hur man framställt det, hur man kan återvinna/återanvända det och vad man kan använda den återvunna produkten till.

Tidsåtgång: 2 tekniklektioner + profiltid. Vi testar månlandarna 30 november. 

Arbetsgång:

Fundera på hur din månlandare ska se ut. Gör en enkel skiss / ritning

Vilka material skulle du kunna använda dig av? Hur ska ägget hålla för fallet?

Ta reda på: 
Vad är ditt material gjort av? 
Hur har man framställt det? 
Går det att återanvända / återvinna? 
Vad kan det återvunna materialet användas till?

Gör en noggrann skiss! Ange material, mått, skala

Börja konstruktionen!Bra länkar:

tisdag 13 november 2012

Vattnets kretslopp

Idag ska ni beskriva vattnets kretslopp! Den här bilden kan vara bra att hålla ett öga på medan ni arbetar:Dagens uppgift:
1. Skapa ett nytt pages-dokument. Döp det till "Kretslopp".

2. Läs texten på följande sidor. Svara på frågorna i ditt pages-dokument. Skriv med löpande text eller i punktform:


Grundskoleboken - vattnets kretslopp

a) Vad menas med att vattnet avdunstar?

b) Varför är solen så viktig för vattnets kretslopp?

c) Hur bildas det moln?

NSVA - vattnets kretslopp

d) Är det verkligen samma vatten som vi dricker idag, som dinosaurierna drack för miljoner år sedan?! Förklara!

e) Vad händer med vårt avsloppsvatten?

Rent vatten

f) Vad menas med att vatten är ojämnt fördelat?

g) Vad händer i de platser på jorden, där man inte har tillgång till rent vatten??
måndag 12 november 2012

Voyager

Voyager I och Voyager II var två obemannade rymdsonder som NASA skickade ut i rymden 1977. Deras uppdrag var att undersöka de olika planeterna i solsystemet och sända tillbaka bilder och mätdata på dessa. Tack vare dessa rymdsonder har vår förståelse för planeterna i vårt solsystem helt förändrats.

Voyager

För tillfället är båda rymdsonderna på väg ut från vårt solsystem. De har utfört sina uppdrag och är på kurs rakt ut i det okända Universumet. I Mars 2010 befann sig exempelvis Voyager I på ca 17 miljarder km avstånd från solen. Det tar ungefär 16 timmar för ljuset att transporteras denna sträcka!

Ute i rymden väntar en lång, ensam resa för de båda rymdsonderna. De kommer färdas i tusentals, kanske miljontals år, innan de kolliderar med något. Kanske utomjordigt liv...?Med sig har rymdsonderna varsin grammofonskiva, helt gjorda i guld. På skivorna finns bilder, musik och ljud som ska representera planeten jorden och den mänskliga arten. En grupp av amerikanska rymdforskare utsågs för att bestämma vad som skulle finnas med på dessa skivor. Nedan finner ni resultatet:


De bilder som finns med på skivorna
På NO:n kommer vi de kommande veckorna resa ut i rymden, mot stjärnan Vega. Ni ska ta med er en egen guldskiva innehållande bilder och musik. Din uppgift är att göra ett bildspel, med bilder som ska representera planeten jorden. Du ska även spela in musik och/eller ljud som ska användas som bakgrundsmusik. Presentationen får som mest vara 2 min lång. Lycka till!!


Betygskriterier (bild och musik)

E
Du skapar ett bildspel med egna bilder. Du arbetar utifrån att bilderna ska representera mänskligheten och planeten jorden. Budskapet ska framgå.
Du använder olika tekniker och verktyg (kamera och dator) på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du kombinerar musik och ljud med ditt bildspel, så att de olika uttrycken i någon mån samspelar

C
Du skapar ett bildspel med egna bilder. Du arbetar utifrån att bilderna ska representera mänskligheten och planeten jorden. Det finns en röd tråd i dina bilder. Dina bilder är talande och genomarbetade. Budskapet ska framgå
Du använder olika tekniker och verktyg (kamera och dator) på ett fungerande och varierat sätt.

Du kombinerar musik och ljud med ditt bildspel, så att de olika uttrycken relativt väl samspelar

A
Du skapar ett bildspel med egna bilder. Du arbetar utifrån att bilderna ska representera mänskligheten och planeten jorden. Det finns en röd tråd i dina bilder. Dina bilder är talande, tankeväckande och väl genomarbetade. Budskapet ska framgå tydligt.
Du använder olika tekniker och verktyg (kamera och dator) på ett väl fungerade, varierat och idérikt sätt.

Du kombinerar musik och ljud med ditt bildspel, så att de olika uttrycken samspelar väl

En resa ut i Universum

På NO:n kommer vi de följande veckorna bege oss ut i Universum! Vi ska resa mot stjärnan Vega, och väl där ska vi hitta en planet som vi kan bo på. Ni ska planera resan och den första tiden på er nya planet.

Uppgift till onsdag:

Ta reda på:
1. Hur långt är det till Vega?
2. Kan man se Vega på stjärnhimlen?
3. Om vi uppfinner ett rymdskepp som kan åka i 1/4 av ljusets hastighet, hur lång tid kommer det ta att åka till Vega?Om du vill läsa vidare:

Hur är det att leva i Rymden?

Har människan en framtid i Rymden?

Lycka till!

Stjärnan Vega


torsdag 8 november 2012

Serie om fotosyntes!


Big Bang... kan det verkligen vara sant..?

I måndags fick ni se en film som handlade om hur universum skapades och utvecklades. Astronomer tror att allt skapades med Big Bang för ungefär 15 miljarder år sedan. Stjärnor tros ha haft en avgörande betydelse i universums utveckling, eftersom små atomer slås ihop till större där. Efter Big Bang fanns bara små atomer, och eftersom din kropp till stor del består av stora atomer så har atomerna i din kropp en gång funnits inuti en stjärna!Big Bang är en vetenskaplig teori för hur Universum skapades och utvecklades. Det finns folk som kritiserar denna teori och menar att Universum skapats på annat sätt. Din uppgift är att:

1. Ta reda på vad som menas med Big Bang-teorin (skriv en kort sammanfattning)
2.  Ta reda på vilka bevis som finns för Big Bang
3. Ta reda på vilka alternativa förklaringar det finns till Universums skapelse
4. Resonera kring vad som skiljer Big Bang-teorin, från andra förklaringsmodeller. Vad är det som skiljer vetenskap från exempelvis religion? Kan man säga att något är rätt eller fel?!

Svara på frågorna 1-4 i ett textdokument på din dator. Vi diskuterar era svar på måndag!

Några användbara länkar:

Några olika skapelseberättelser från olika religioner:
http://hem.passagen.se/fogclan/astrosida/liv_skapstory_1.htm


Kort förklaring av Big Bang (2.20 på engelska):
http://www.youtube.com/watch?v=zV6aQbnHSRo


Längre förklaring av Big Bang (10.38 på svenska):Fredrik och Filip förklarar Big Bang (2.24 på svenska):


Förklaring av dopplereffekten (bevis för Big Bang-teorin, 2.20 på engelska):


Artikel om bakgrundsstrålningen i rymden (bevis för Big Bang-teorin):


Kritik av Big Bang-teorin av bibeltrogen (30.23 på engelska):


Lycka till!!
onsdag 7 november 2012

En serie om Fotosyntes!

Uppgiften på NO:n är att göra en serie om det som har hänt med växterna i era lådor. Att göra en serie kan låta svårt, men kolla här hur enkelt det kan va:


Du väljer själv vilken stil du vill göra din serie i. Det enda kravet är att den:
- berättar om vad som hänt med växterna
- på något sätt förklarar vad fotosyntes är

Lycka till!